Cá rô Tổng Trường - dấu ấn lịch sử đặc sắc của cố đô Hoa Lư

Tại mảnh đất cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), “đặc sản tiến vua” cá rô Tổng Trường từ lâu đã là niềm tự hào, là dấu ấn lịch sử đặc sắc của nhân dân nơi đây. Hiện nay, giống cá này vẫn được gìn giữ, bảo tồn và phát huy tối đa tiềm năng kinh tế.

"Đặc sản tiến vua" nức tiếng Hoa Lư: Cá rô Tổng Trường

Từ xa xưa, con dân của mảnh đất cố đô Hoa Lư đã dâng lên những vị vua Đinh, vua Lê hàng trăm thứ đặc sản cao lương mĩ vị. Trong số đó, không thể không nhắc đến giống cá rô đặc biệt: cá rô Tổng Trường. 

Video: Cá rô Tổng Trường - dấu ấn lịch sử đặc sắc của cố đô Hoa Lư