Tin liên quan

TỌA ĐÀM: Nâng cao nhận thức cộng đồng trong thực thi chính sách pháp luật đất đai

TỌA ĐÀM: Vai trò của công tác khí tượng thủy văn trong phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu