Video: Cử nhân đại học thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng từ mô hình HTX nuôi thỏ sạch

Nhờ phương châm chăn nuôi sạch, tạo ra sản phẩm chất lượng, mô hình nuôi thỏ của anh Mạnh Hùng đã thu hút được nhiều hộ dân ở xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TP.HCM) tham gia chăn nuôi, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Cử nhân đại học thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng từ mô hình HTX nuôi thỏ sạch

Cử nhân đại học thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng từ mô hình HTX nuôi thỏ sạch