Tin liên quan

Huyện Yên Phong (Bắc Ninh): Sai phạm chồng chất tại dự án vườn ao chuồng, ai phải chịu trách nhiệm?

Huyện Yên Phong (Bắc Ninh): Có hay không việc núp bóng dự án vườn ao chuồng để khai thác khoáng sản?

Huyện Yên Phong (Bắc Ninh): Cần xem xét lại quy trình thu hồi đất nông nghiệp cho dự án “phân lô bán nền” ?

Bắc Ninh: Nhiều vướng mắc trong thu hồi đất nông nghiệp cho dự án phân lô bán nền?

Huyện Yên Phong (Bắc Ninh): Bất thường trong thu hồi đất lúa cho dự án “phân lô bán nền”?