Biến rác thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ, nông dân không tốn tiền mua phân bón lại bảo vệ môi trường

Tại xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, nhiều chiếc bể xử lý rác thải nông nghiệp đã được xây dựng để giải quyết lượng rác thải nông nghiệp từ cây trồng của người dân. Việc này đã giúp nhiều hộ nông dân bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Video: Biến rác thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ, nông dân không tốn tiền mua phân bón lại bảo vệ môi trường