Doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến hàng hóa tại sàn giao dịch công nghệ

Với chủ đề “Nữ trí thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, mới đây, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia phối hợp với Hội Tự động hóa Việt Nam, Hội Nữ trí thức Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN, Hội Việt – Âu tổ chức chương trình Triển lãm trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bằng công nghệ.

Video: Sự kiện Trưng bày giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với chủ đề: "Nữ trí thức Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo".