Hải Dương phát huy nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nhờ phát huy tốt vai trò hạt nhân của những đảng viên gương mẫu, nhiều phần việc khó như làm đường giao thông, kiến thiết các công trình cần nguồn vốn lớn ở xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ đã được giải quyết hiệu quả, tạo tiền đề cho xã tiến lên nông thôn mới nâng cao


Hải Dương phát huy nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao