Kỹ thuật nuôi chồn hương bán hoang dã

Tập tính của chồn hương thường ưa sạch sẽ và nhạy cảm với các yếu tố từ con người, vật nuôi. Vì vậy, khi nuôi chồn hương bán hoang dã, bà con cần lưu ý về chuồng trại, con giống để có thế có hiệu quả nuôi chồn cao nhất.

Video: Kỹ thuật nuôi chồn hương bán hoang dã