Những việc cần làm trước khi bão Noru đi vào đất liền

Bão Noru dự kiến đổ bộ từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định ngày 28/9, mạnh cấp 12-13, giật cấp 14, là một trong những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây. Trước diễn biến của cơn bão, người dân cần chuẩn bị những gì?

Video: Những việc cần làm trước khi bão Noru đi vào đất liền.