Nông dân SXKD giỏi toàn quốc lần thứ VI: Phạm Ngọc Thạch, đặt cược cả cuộc đời mình với rau

Ở thành phố Đà Lạt có một người nông dân đặc biệt. Anh đặc biệt không phải vì doanh số bán rau xanh. Mà bởi vì, anh đã cống hiến cả một chặng đường dài trong cuộc đời của mình để tìm ra cách chuyển đổi số, đưa rau xanh lên sàn TMĐT. Đó chính là Phạm Ngọc Thạch - Người đã đặt cược cả cuộc đời mình với rau.

Phạm Ngọc Thạch - Người đặt cược cả cuộc đời mình với rau