Nông dân SXKD giỏi toàn quốc lần thứ VI: Tăng Văn Xúa, người nông dân miệt vườn với những đóng góp xã hội to lớn

Tăng Văn Xúa - người đàn ông sinh ra lớn lên trên mảnh đất Cảng Buối (Đông Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng). Chứng kiến những khốn khó của người dân quê mình, ông Xúa đã ngày đêm ấp ủ khát vọng đem đến cuộc sống ấm lo cho bà con quê mình. Nói là làm, ông Xúa đã đi khắp nơi để tìm tòi học hỏi kinh nghiệm làm giàu.

Tăng Văn Xúa - Người di tìm lý tưởng sống từ những điều bình dị