Tin liên quan

77 năm Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai: Hành trình đưa Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đi vào cuộc sống

Cần làm gì để đưa nội dung người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng?