Tin liên quan

Có gì bên trong đoàn tàu "made in France" của tuyến đô thị Nhổn - ga Hà Nội?

"Cây chết" vào top ảnh môi trường đẹp nhất thế giới

Tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lăn bánh trước ngày mở cửa cho nhân dân tham quan đoàn tàu