CON ĐƯỜNG: Triển lãm tranh dân gian với gần 100 tác phẩm “sơn mài – khắc”

Triển lãm “Con đường” trưng bày gần 100 tác phẩm nghệ thuật được thực hiện bởi nhóm nghệ sĩ tại Latoa Indochine. Tất cả tác phẩm đều là đề tài tranh dân gian quen thuộc như Tranh Hàng Trống - Đông Hồ - Kim Hoàng nhưng được làm mới hoàn toàn trên chất liệu sơn mài - khắc.

CON ĐƯỜNG: Triển lãm tranh dân gian với gần 100 tác phẩm “sơn mài – khắc”