Thời tiết từ Ông Công Ông Táo đến Tết: Dự báo thời tiết từng ngày

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết từ Ông Công Ông Táo đến Tết tại các tỉnh Miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh.

Thời tiết từ Ông Công Ông Táo đến Tết: Dự báo thời tiết từng ngày