NÔNG SẢN LÊN SÀN: Người đàn ông chinh phục hơn 30 giống Trà hoa vàng quý hiếm ở Việt Nam

Cây Trà hoa vàng ở rừng quốc gia Cúc Phương không chỉ là loài cây dược liệu quý hiếm mà còn cho giá trị kinh tế khá cao. Chính vì vậy việc bảo tồn và gìn giữ loài cây này càng trở nên quan trọng.

NÔNG SẢN LÊN SÀN: Người đàn ông chinh phục hơn 30 giống Trà hoa vàng quý hiếm ở Việt Nam